Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” stanowi istotną część Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Celem projektu jest:

  • ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku prokreacyjnym;
  • ukształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań młodych ludzi.

Projekt rozpoczął się od szkolenia pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” przeprowadzonego przez szkolnego koordynatora  – Panią Renatę Turczyn, na którym zostały przedstawione wszelkie propozycje zadań oraz cenne wskazówki dotyczące realizowanego programu. Przewidziane są lekcje poświęcone tematyce alkoholowej, nikotynowej, projekcje filmów, pogadanki i prezentacje, konkursy oraz gazetki promujące zdrowy styl życia.

Projekt realizowany będzie przez Panią Renatę Turczyn i Barbarę Ogórek.