Projekt „ Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej”

Kolejny etap realizacji  projektu „Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej”, który realizowany jest przez Fundację im. Lesława Pagi w Warszawie i Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu, dobiega końca. Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych wśród młodych osób, rozpoczynających życie zawodowe. Stworzenie przestrzeni do ćwiczenia wszystkich kompetencji, których brakuje młodym osobom, a które są cenione na rynku pracy, oraz zachęcanie do podejmowania nowych ról, w tym także przywódczych i pracowniczych na jak najwcześniejszym etapie.

Pomimo zdalnego nauczania, udało się przeorganizować działania i projekt realizowany był online. 20 uczennic naszej szkoły z oddziałów: 2at, 2ct, 3at, 3ct wzięło udział w szkoleniach kompetencji miękkich, spotkaniach indywidualnych z doradcami zawodowymi oraz  realizowało swoje inicjatywy społeczne na rzecz najbliższej okolicy pod okiem mentorek i mentorów, będących alumnami Fundacji.

W ramach zajęć online każda uczennica odbyła  6 spotkań  z psychologiem, podczas których:  wykonano i omówiono ćwiczenia określające mocne i słabe strony, zainteresowania oraz kompetencje uczestniczek; przeprowadzono dodatkowe testy określające ich predyspozycje zawodowe; zastosowano również ćwiczenia  wspomagające rozwój kompetencji pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, umiejętności słuchania i zadawania pytań.

Odbyło się również dodatkowe szkolenie online: Warsztat kompetencji międzykulturowych.

Projekt realizowany jest do końca grudnia 2020, więc od września  przechodzimy  do kolejnego etapu.