Obiektyw

Zapraszamy do udziału w konkursie „Zatrzymaj w obiektywie moment życzliwości”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE

„ZATRZYMAJ W OBIEKTYWIE MOMENT ŻYCZLIWOŚCI”

Konkurs organizowany jest w ramach Światowego Dnia Życzliwości.

Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Regulamin konkursu „Zatrzymaj w obiektywie moment życzliwości”

Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej sposoby okazywania życzliwości, wzajemnego szacunku, tolerancji, pomocy innym osobom czy też promujące ideę wolontariatu kształtując i rozwijając jednocześnie umiejętności oraz zainteresowania fotograficzne, prezentujące indywidualne spojrzenie uczniów na życzliwość.

Autorzy prac mają zachęcić nauczycieli i uczniów naszej szkoły do pozytywnego spojrzenia na otaczający nas świat i relacje międzyludzkie.

Organizatorzy:

Renata Banicka, Barbara Ogórek, Aneta Sarecka, Beata Starszuk- Szczuchniak, Monika Wasilewska.

 

Uczestnicy: Uczniowie klas I- IV ZSP Nr 1 w Zamościu.

Każdy uczestnik może przesłać 1 fotografię w formacie JPG na adres e-mail: [email protected]

 

Terminy: Konkurs trwał będzie od dnia ogłoszenia do dnia 20.11.2020 r.

 

Kryteria oceny prac:

  • estetyka wykonania;
  • oryginalność ujęcia tematu;
  • pomysłowość, rzetelność i czytelność przekazu.

 

Ogłoszenie wyników i nagrody:

Oceny prac dokona jury konkursu.

 

Postanowienia końcowe:

Nazwiska laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów i zostaną wykorzystane do prezentacji wizerunku szkoły na stronie internetowej szkoły. Organizatorzy przejmują autorskie prawa do nadesłanych prac w zakresie publikacji na stronie internetowej szkoły i szkolnych tablic
z ogłoszeniami. Fotografia nie może naruszać praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. Jeżeli na fotografii pojawi się jakaś osoba, należy dołączyć pisemną zgodę osoby sportretowanej na publikację jej wizerunku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form ekspozycji prac. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będą Organizatorzy. Dane te mogą być wykorzystane tylko
i wyłącznie w celach związanych z Konkursem.

Tak więc… już teraz zabierajcie się wszyscy do pracy. Na zwycięzców czekają nagrody!

Bądź życzliwy i bądź dobry a zobaczysz uśmiech szczodry.