Lubelska kuźnia talentów

54 uczniów Ekonomika ze stypendiami Lubelskiej Kuźni Talentów 2020/2021

Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”, to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. Lubelskim oraz w roku szkolnym 2020/2021 kontynuują naukę w szkołach zawodowych, realizowany w ramach działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendia otrzymało 54 uczniów Ekonomika (na 91 stypendiów otrzymanych, we wszystkich szkołach kształcących zawodowo, w Zamościu), co uplasowało nas na pierwszym miejscu wśród szkół zawodowych w Zamościu oraz na II w województwie lubelskim.

Tegoroczni stypendyści wg zawodów:

  1. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 19 uczniów
  2. Technik hotelarstwa – 14 uczniów
  3. Technik informatyk – 7 uczniów
  4. Technik spedytor – 4 uczniów
  5. Technik usług fryzjerskich – 3 uczniów.
  6. Technik logistyk – 2 uczniów.
  7. Technik fotografii i multimediów – 2 uczniów.
  8. Technik programista – 2 uczniów.
  9. Technik ekonomista – 1 uczeń.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.