Konkurs

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

Nauczyciele języka niemieckiego serdecznie zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę zainspirowaną Świętami Bożego Narodzenia z życzeniami w języku niemieckim. Technika wykonania prac jest dowolna, rozmiar kartki świątecznej to format A5. Oceniane będą: zgodność z tematem, poprawność językowa życzeń, samodzielność wykonania, stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność formy, staranność wykonania oraz wrażenie artystyczne. Na odwrocie kartki należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika oraz klasę. Termin składania prac – do 16 grudnia 2021 r. do organizatorów konkursu – Aldony Glinki, Joanny Giełczyk-Zaniewski. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17 grudnia 2021 r.

Zapraszamy
Organizatorzy

 

Regulamin konkursu plastyczno – językowego na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku niemieckim

Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy młodzieży na temat tradycji bożonarodzeniowej w krajach niemieckojęzycznych;
 • wzbudzanie zainteresowania językiem obcym;
 • doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym;
 • kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych;
 • umożliwienie młodzieży rozwijania wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu.
 2. Konkurs polega na wykonaniu kartki bożonarodzeniowej (z motywem świątecznym) i umieszczeniu na niej życzeń w języku niemieckim.
 3. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną kartkę.
 4. Technika wykonywania prac jest dowolna, maksymalny rozmiar kartki świątecznej to rozmiar A5 (wielkość kartki z zeszytu).
 5. Termin składania prac – do 16 grudnia 2021r.
 6. Uczestnik dostarcza pracę organizatorom konkursu.
 7. Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja – dyrekcja oraz nauczyciele języka niemieckiego.
 8. Komisja wybierze 3 najpiękniejsze i najciekawsze kartki.
 9. Pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce zostanie nagrodzone oceną z przedmiotu a wszyscy uczestnicy oceną z aktywności na zajęciach.