Otrzęsiny klas I – wyniki

Z uwagi na trudną sytuacje pandemiczną, podobnie jak w roku ubiegłym, aby zapewnić bezpieczeństwo młodzieży i wszystkim pracownikom szkoły Dyrekcja wraz z Opiekunami i Zarządem SU podjęli decyzje o formie otrzęsin klas I. Poszczególne oddziały w ramach otrzęsin miały za zadanie nakręcić krótkie filmiki prezentujące profil klasy oraz jej uczniów, a także wychowawcę. Po raz kolejny większość pierwszaczków wykazała się kreatywnością i w sposób pomysłowy zaprezentowała wizytówkę swojego profilu, Wychowawcy i samych siebie. Widoczne było duże zaangażowanie, ale i dobra zabawa integrująca poszczególne oddziały.

Filmiki oceniała komisja konkursowa w składzie:
1) Sylwia Horoszkiewicz – Dyrektor Szkoły;
2) Ewa Kowalewska – Opiekun Samorządu Uczniowskiego
3) Łukasz Kołodziejczyk – Opiekun Samorządu Uczniowskiego;
4) Kacper Selech – Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
5) Nikola Proskura – Sekretarz Zarządu Samorządu Uczniowskiego;

W wyniku prac komisji konkursowej największe uznanie wśród oceniających uzyskał oddział 1d, którego wychowawcą jest Pani Aneta Sarecka-Nowak. Na pozostałych miejscach uplasowały się ex aequo oddziały: 1a oraz 1e. Różnice punktowe pomiędzy poszczególnymi klasami były minimalne, co dowodzi, że poziom był bardzo wyrównany. W przyszłym roku organizatorami otrzęsiny trzy oddziały – 1b, 1c i 1f, które nie dostarczyły filmików w wymaganym terminie. Gratulujemy wszystkim twórcom i zachęcamy do obejrzenia zwycięskiego nagrania.