Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Po mszy świętej w kościele pw. Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów odbyła się uroczysta akademia w murach szkoły, podczas której Pani Dyrektor Sylwia Horoszkiewicz wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz dyplomy najzdolniejszym uczniom, a także listy gratulacyjne ich rodzicom.

Odbyło się także podsumowanie konkursu „Dobry uczeń – Dobra szkoła”, do którego zakwalifikowali się uczniowie ze średnią ocen powyżej 5.00. Nagrodę główną w postaci bezpłatnego kursu na prawo jazdy ufundowaną przez sponsora Pana Andrzeja Truska, właściciela Ośrodka Kształcenia Kierowców Dobra Szkoła, wygrała w drodze losowania uczennica oddziału 3ft Kamila Kołcz.

Na zakończenie uroczystości odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły.