Konkurs

Zainwestuj w swoją przyszłość i weź udział w konkursie „Zarzadzanie własnym biznesem”

Konkurs jest skierowany do uczniów ZSP Nr 1 w Zamościu na podbudowie szkoły podstawowej, którzy chcą sprawdzić się jako właściciele swojego biznesu.

Podczas rozgrywki konkursowej 3-osobowe zespoły uczestników wcielą się we współwłaścicieli wirtualnych przedsiębiorstw.

Przez sześć tygodni, dzięki Branżowej Symulacji Biznesowej uczestnicy będą podejmować realistyczne decyzje biznesowe, w ramach których zadecydują m.in. o: zakupie sprzętu, zatrudnieniu pracowników oraz wyposażeniu ich stanowisk czy o oferowanych usługach i ich cenach.

Najlepszy zespół uczniowski będzie reprezentował ZSP Nr 1 w Zamościu w  6 edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Szkolne Mistrzostwa Menadżerskie.

Zgłoszenia zespołów: mailowo na adres: [email protected] lub [email protected] do 02 stycznia 2023 r. do godz. 15.00

Zapoznaj się z regulaminem konkursu:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu zwanego w dalszej części regulaminu ZSP nr 1 w Zamościu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika w Zamościu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu na podbudowie szkoły podstawowej.
 2. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników konkursu wynikają z niniejszego regulaminu.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Konkurs realizowany jest z wykorzystaniem symulacji biznesowej Revas wybranej przez organizatorów.

II. Cele Konkursu

 1. Celem konkursu „Zarzadzanie własnym biznesem” jest wykształcenie postaw przedsiębiorczych u Uczniów ZSP Nr 1 w Zamościu poprzez:
 • Wzrost wiedzy uczniów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wzrost umiejętności uczniów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wzrost zaintresownia uczniów ekonomią i przedsiębiorczością
 • Rozwój wybranych kompetencji kluczowych, m.in. umiejętności pracy w zespole
 1. Celem konkursu jest wyłonienie zespołu uczniowskiego reprezentującego szkołę w 6 edycji Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzistwach Menadżerskich.

III. Regulamin konkursu

 1. Termin rekrutacji: 22.12.2022 r. – 02.01.2023 r. , godz. 15.00
 2. W konkursie biorą udział trzyosobowe zespoły uczniowskie.
 3. Członkowie zespołu nie muszą uczęszczać do tego samego oddziału.
 4. Chęć udziału w konkursie lider zespołu zgłasza ustnie do nauczycieli Edyta Łój / Joanna Piotrowska lub mailem na adres: [email protected] / [email protected] wpisując w tytule: „Zarzadzanie własnym biznesem”. W zgłoszeniu lider zespołu wskazuje: imię i nazwisko uczniów, oddział oraz adresy mailowe członków zespołu.
 5. O zakwalifikowaniu zespołu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. O zakwalifikowaniu do konkursu uczestnicy zostną powiadomieni drogą mailową.
 7. Czas trwania konkursu: od 03.01.2023 r. do 10.02.2023 r.
 8. Na czas trwania konkursu uczniowie otrzymają dostęp do wybranej symulacji Revas.
 9. W trakcie trwania konkursu zespoły uczniowskie podejmują decyzje w ramach siedmiorundowej rozgrywki.
 10. Szczegółowy harmonogram rund decyzyjnych zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem rozgrywek tj. 02 stycznia 2023.r
 11. W trakcie trwania konkursu zostaną wyznaczone godziny konsultacji on-line z konsultantami symulacji.
 12. Zespoły będą oceniane na podstawie wyniku działalności ze skumulowanej karty wyników.
  W przypadku zespołów, które mają wynik z działalności 0, pod uwagę będzie brany wynik ekonomiczny wirtualnej firmy.
 13. Po zakończeniu ostatniej rundy decyzyjnej zostanie ogłoszona lista zwycięzców: trzech zespołów z najwyższym skumulowanym wynikiem z działalności lub skumulowanym wynikiem ekonomicznym (p. III.12).

IV. Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
 2. Członkowie zespołów, które zajmą miejsca I-III w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe.
 3. Zespół, który zajmie I miejsce będzie reprezentował ZSP Nr 1 w Zamościu w Ogólnopolskich Mistrzostwach Menadżerskich.
 4. W przypadku odmowy udziału zespołu w Ogólnopolskich Mistrzostwach Menadżerskich ZSP Nr 1 w Zamościu reprezentować będzie kolejny zespół z rankingu.