Historia książki

Wyniki konkursu na prezentację multimedialną

Historia książki

 06 czerwca 2017r. w naszej szkole rozstrzygnięto szkolny konkurs na prezentację multimedialną Historia książki, skierowany do wszystkich uczniów ZSP Nr 1, którego celem było:

  • propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat historii książki;
  • zachęcanie uczniów do poszukiwania informacji wykraczających poza program szkolny;
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
  • kształtowanie umiejętności selekcji informacji;
  • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji;
  • promocja książki i biblioteki.

Prace konkursowe wykonali uczniowie oddziałów: 1at, 1bt, 1ct, 2ft.

Komisja w składzie:

  • Barbara Poliszuk wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego,
  • Jan Sternik nauczyciel przedmiotów zawodowych
  • Barbara Ogórek nauczyciel bibliotekarz

wyłoniła laureatów:

I miejsce                    Diana Rutkowska 1at,  Karolina Sokół 2ft                          

II miejsce                   Sylwia Oryszczak 1at, Paulina Boryta     1ct

III miejsce                 Monika Hikawy 1ct,  Rafał Milczuk 1bt

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!!! i dziękujemy za udział.