Zebranie uczniów wyjeżdżających do Austrii i Niemiec oraz ich rodziców

Zapraszam na zebranie uczniów wyjeżdżających w wakacje do Austrii i Niemiec w poniedziałek,
19 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 do świetlicy szkolnej (sala 35).
Uczniowie wyjeżdżający do Niemiec (technik logistyk i technik ekonomista) proszeni są dodatkowo o przyniesienie zdjęcia
(jak do paszportu lub dowodu osobistego) w celu wyrobienia karty przejazdu środkami transportu publicznego po Dreźnie.
Ze względu na wagę omawianych spraw obecność zarówno uczniów jak i rodziców jest obowiązkowa.
Szkolny Koordynator Projektu
Mariusz Szczuchniak