Wakacyjne szkolenia zawodowe logistyków i ekonomistów w Dreźnie

Wakacyjne szkolenia zawodowe logistyków i ekonomistów w Dreźnie

W dniu 10 lipca 2017 roku uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk oraz technik ekonomista rozpoczęli swoje szkolenia zawodowe w WBS TRAINING AG, u naszego dreźnieńskiego partnera projektu „Nowe kompetencje i umiejętności warunkiem dobrego startu zawodowego na europejskim rynku pracy”.

Na początku pierwszych zajęć obydwie grupy zostały przeszkolone z przepisów BHP oraz pracy podczas szkolenia. Uczestnicy projektu zostali także oprowadzeni po budynku firmy w celu zapoznania się z jego topografią.

Po tych czynnościach rozpoczęło się właściwe szkolenie. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk odbywają zajęcia pod tytułem „Best Practices in Transport Logistics in Germany” (Najlepsze praktyki w logistyce transportu w Niemczech) zaś uczestnicy projektu kształcący się w zawodzie technik ekonomista – szkolenie pod tytułem „Entrepreneurship – Starting a Business.” (Przedsiębiorczość – zakładanie firmy).

Zajęcia są prowadzone nowoczesnymi metodami nauczania z wykorzystaniem najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych. Obydwie grupy odbędą mi. in. wizyty studyjne w niemieckich firmach działających w branżach ekonomicznej i logistycznej, panele dyskusyjne i prace projektowe. Szkolenie w Niemczech to również doskonała okazja do poprawienia swoich umiejętności językowych, ponieważ językiem wykładowym jest język angielski.

W ramach mobilności w Dreźnie uczniowie uczestniczą w programie kulturowym. Podczas pierwszego dnia zwiedzali z przewodnikiem stare miasto w Dreźnie. Przewidziane są również wizyty w muzeach, jak również jednodniowa wycieczka do Berlina. Szkolenie w Dreźnie rozpoczęło się 10 lipca i potrwa do 21 lipca. Jak widać wakacje to dla uczniów Ekonomika nie tylko czas wypoczynku, ale również okazja do podnoszenia swoich przyszłych kwalifikacji zawodowych za granicą.

Zobacz także