ZEBRANIE UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH DO DREZNA W RAMACH PROJEKTU PO WER

Zebranie informacyjne uczniów (i ich rodziców) wyjeżdżających do Drezna w ramach projektu PO WER odbędzie się 09 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 14 30 w świetlicy szkolnej ZSP nr 1.

Ze względu na charakter spotkania, OBECNOŚĆ ZARÓWNO UCZNIÓW JAK I RODZICÓW JEST OBOWIĄZKOWA.

Ważna informacja organizacyjna: zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego uczeń ZSP nr 1 wyjeżdżający za granicę jest zobowiązany posiadać dokument tożsamości w postaci aktualnego dowodu osobistego lub paszportu. Pozostałe szczegóły zostaną przekazane na zebraniu.

Zapraszamy: Mariusz Szczuchniak, Monika Wasilewska

(szkolni koordynatorzy projektu).