72 rocznica odbicia więźniów w Zamościu

W niedzielę, 6 maja 2018 r. odbyła się rekonstrukcja historyczna poświęcona 72 rocznicy odbicia więźniów przez oddział żołnierzy AK – WIN pod dowództwem por. Romana Szczura ps. „Urszula” z komunistycznego więzienia w Zamościu. W 1946r. w brawurowej akcji podkomendni por. Szczura uwolnili ponad 300 więźniów przetrzymywanych za działalność przeciwko nowej władzy ludowej. Uroczystości upamiętniające te ważne wydarzenia zorganizował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej o/Zamość, 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, Zakład Karny w Zamościu, Parafia wojskowa pw. św. Jana Bożego w Zamościu przy udziale grup rekonstruktorskich. Patronat honorowy objął wojewoda lubelski pan Przemysław Czarnek i poseł na Sejm RP pan Sławomir Zawiślak.

W inscenizacji historycznej, już po raz kolejny udział wzięli uczniowie naszej szkoły z oddziałów: 3et, 2bt i 2et pod opieką pań: Ewy Kowalewskiej i Marty Halinowskiej. W uroczystościach uczestniczyła dyrekcja szkoły i nauczyciele: pani Anna Bartoń – Szuwara, pan Zenon Ważny i pani Katarzyna Ważna. Na zakończenie, oddając hołd żołnierzom niezłomnym, złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową wmurowaną w ścianę Zakładu Karnego w Zamościu.