„Zamość dziś i wizje jego rozwoju” – debata

W dniu 15 października br. uczniowie oddziału 3at wzięli udział w gościnnych progach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu, w debacie kandydatów pretendujących do stanowiska Prezydenta miasta Zamość. Spotkanie na temat: „Zamość dziś i wizje jego rozwoju” dotyczyło, poza prezentacją sylwetek kandydatów i ich głównych haseł programowych, trzech obszarów: Zamość dziś – Koncepcje rozwoju Zamościa – Wizje akademickiego Zamościa. W dyskusji udział wzięli: Sławomir Ćwik (kandydat Zamojskiej Koalicji Obywatelskiej stworzonej przez PO, Nowoczesną, SLD i PSL), Marta Pfeifer (kandydatka niezależna – KWW Marty Pfeifer), Jarosław Sachajko (poseł na Sejm RP, kandydat Kukiz’15) oraz Andrzej Wnuk (aktualny prezydent Zamościa, kandydat bezpartyjny popierany przez PiS). Debatę otworzyli: przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego PWSZ w Zamościu Paweł Przybysz oraz studentka kierunku bezpieczeństwo narodowe Natalia Szykuła-Bilska, a moderatorem wydarzenia był prof. dr hab. Henryk Chałupczak, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Zamościu. Wśród gości nie zabrakło władz uczelni: rektora PWSZ prof. nadzw. dra hab. Andrzeja Samborskiego, prorektora PWSZ prof. zw. dra hab. c Waldemara Martyna i kanclerza mgr Jerzego Korniluka oraz radnych Rady Miasta, przedstawicieli sztabów wyborczych poszczególnych kandydatów, wykładowców akademickich, studentów oraz mieszkańców.

Na wstępie kandydaci zaprezentowali się, przedstawili swoje dokonania oraz zapoznali uczestników spotkania ze swoimi programami wyborczymi. W kolejnej rundzie, kandydaci odnieśli się do obecnej kondycji społeczno-gospodarczy miasta oraz wypowiadali się na temat perspektyw dalszego rozwoju Hetmańskiego Grodu, prezentowali koncepcje dotyczące pozyskiwania inwestorów oraz środków zewnętrznych na sfinansowanie swoich koncepcji – zwalczania bezrobocia, oraz narastającym wyludnieniem Zamościa. Wszyscy uczestnicy mieli także możliwość zadawania pytań kandydatom ubiegającym się o stanowisko prezydenta, co niewątpliwie ożywiło dyskusję i umożliwiło poznanie odpowiedzi na niejednokrotnie nurtujące zagadnienia.