Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Zapraszam do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Biznesie i Innowacjach – prestiżowym ogólnopolskim konkursie.

 Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje kilka dziedzin, związanych z życiem gospodarczym:

  • ekonomia w wymiarze makro i mikro
  • zarządzanie
  • samorządność
  • przedsiębiorczość
  • innowacyjność

Olimpiada przebiegać będzie w trzech etapach:

I etap – 26.02.2019-28.02.2019 r. Polega na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru. Etap ten odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach. Testy wypełniane są online w oparciu o stosowny program/platformę/aplikację. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowany 250 osób.

II etap – 11.03.2019-13.03.2019 r. Uczniowie zakwalifikowani do tego etapu również rozwiążą test online wielokrotnego wyboru. Test będzie zawierał pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz umiejętność praktycznego jej zastosowania, poprzez pytania testujące umiejętność rozwiązania danego problemu z zakresu zarządzania firmą i przedsiębiorstwem. Testy również wypełniane są online. Do trzeciego etapu Olimpiady zakwalifikowanych zostaną 24 osoby.

III etap – ostatni etap realizowany jest w formie zespołowego konkursu na rozwiązanie problemu/przypadku (case competition). Uczniowie losowo łączeni są w zespoły 4 osobowe (6 zespołów), zespoły losują jeden przypadek. Następnie podczas spotkania warsztatowego oraz poprzez platformę online zespoły przygotowują propozycję rozwiązania problemu. Problemy dotyczą kwestii m.in.: zarządzania firmą, marketingu, zarządzania ludźmi, tworzenia innowacji.

Dwa pierwsze  etapy odbywają się poprzez platformę internetową – uczniowie przystępują do rozwiązania testu wielokrotnego wyboru.

W III etapie 21.03.2019 finaliści (24 uczniów) wraz z nauczycielami będą mogli wziąć udział w warsztatach umiejętności praktycznych dotyczących pracy w zespole oraz kreatywności i rozwiązywania problemów. Tam też odbędzie się losowanie zespołów i przypadków.

Finał Olimpiady odbędzie się 16.04.2019 – uczestnicy (zwycięskie 3 zespoły) przedstawiają case study zespołów.

 Więcej informacji na stronie internetowej: http://olimpiada.org.pl/

Zgłoszenia (imię i nazwisko, klasa, adres mailowy) proszę przesyłać na adres: [email protected] do 15 lutego 2019 r.w tytule proszę wpisać Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

Serdecznie zapraszam

Barbara Czajczyk
Szkolny Koordynator Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach