Wielkanoc

Konkurs na kartkę wielkanocną

Nauczyciele języka niemieckiego serdecznie zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę zainspirowaną Świętami Wielkanocnymi z życzeniami w języku  niemieckim. Technika prac konkursowych  jest dowolna, rozmiar kartki świątecznej  to format A5. Oceniana będzie zgodność z tematem, poprawność językowa życzeń, samodzielność wykonania, stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność formy, staranność wykonania oraz ogólne wrażenie artystyczne. Na odwrocie kartki należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.

Termin składania prac – do 17 kwietnia 2019 r. do organizatorów konkursu – Aldony Glinki, Bożeny Szponar. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy

Organizatorzy

 

Regulamin konkursu plastyczno – językowego na najpiękniejszą kartkę wielkanocną w języku niemieckim

 

Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy młodzieży na temat tradycji wielkanocnych w krajach niemieckojęzycznych;
 • wzbudzanie zainteresowania językiem obcym;
 • doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym;
 • kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych;
 • umożliwienie młodzieży rozwijania wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych.

 Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu.
 2. Konkurs polega na wykonaniu kartki wielkanocnej (z motywem świątecznym) i umieszczeniu na niej życzeń w języku niemieckim.
 3. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną kartkę.
 4. Technika wykonywania prac jest dowolna, maksymalny rozmiar kartki świątecznej to rozmiar A5 (wielkość kartki z zeszytu).
 5. Termin składania prac – do 18 kwietnia 2019r.
 6. Uczestnik dostarcza pracę organizatorom konkursu.
 7. Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja – dyrekcja oraz nauczyciele języka niemieckiego.
 8. Komisja wybierze 3 najpiękniejsze i najciekawsze kartki.
 9. Pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce zostanie nagrodzone oceną z przedmiotu a wszyscy uczestnicy oceną z aktywności na zajęciach.