Zebrania z rodzicami 15-16.09.2020

Zebrania z rodzicami 15-16.09.2020

Zasady obowiązujące rodziców podczas spotkania z wychowawcami w ZSP Nr 1:

  • obowiązują maseczki / przyłbice
  • po wejściu do budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk
  • w miarę możliwości zachowanie dystansu społecznego

Zebrania z rodzicami dnia 15.09.2020 r. / wtorek /

Harmonogram:

  • 16:00-17:00  – spotkanie wychowawców z rodzicami klas IV
  • 16:15-17:15 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I
  • 17:30-18:30 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II / / Oddziały po szkole podstawowej

16:00 – Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas IV

oddział 4 at 4 bt 4 ct 4dt 4et 4ft 4ht
Wychowawca M. Mróz M. Filipowski E. Szymanek A. Sarecka-Nowak M. Wasilewska K. Czarnowska A.Puchacz
sala 5 7 6 9 8 10 4

 

16:15 – Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas I      

oddział 1 a

t. ekonomista

1 b

t. informatyk

1 c

t. hotelar.

t. program.

1d

t.

fotografii

1e

t.

grafiki

1f

t. fryzjer

 

1g

t.

logistyk

Wychowawca B.Czajczyk E. Kowalewska M. Halinowska M. Białas A. Rosa B. Silezin B. Kawala
sala 28 27 26 31 25 29 30

 

17:30 – Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas II

oddziały po szkole podstawowej (bez litery t)

oddział 2 a 2 b 2 c 2d 2e 2f 2g
Wychowawca A. Szeląg M. Woszak K. Siek B. Szponar M. Bajaka E. Kraczkowska M. Szczuchniak
sala 7 9 10 5 4 8 6

 

 

 Zebrania z rodzicami dnia 16.09.2020 r. /środa / 

Harmonogram:

  • 16:00-17:00  – Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II / oddziały po gimnazjum
  • 16:15-17:15  – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas III

16:00 – Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas II

oddziały po gimnazjum (z literą t)

oddział 2 at

t.

ekonomista

2 bt

t.

informatyk

2 ct

t. hotelarstwa

2dt

t.

fotografii

2et

t.

grafiki

2ft

t. fryzjer,

t. spedytor

2gt

t.

logistyk

Wychowawca B. Kukułowicz K. Zubańska W. Kobylarz P. Grzesiuk K. Nowicka R. Banicka A. Kuźma
sala 5 4 7 8 6 9 10

16:15 – Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas III 

oddział 3 at 3 bt 3 ct 3dt 3et 3ft 3gt 3ht
Wychowawca K. Ważna A. Harkot M.

Łapińska

K. Kowalska A.

Sokół

A. Kitka- Nowosadzka E. Kycko K. Czochra
sala 29 28 24 27 26 31 25 30