Centrum Mistrzostwa Informatycznego w naszej szkole

Nasza szkoła zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu i otrzymała grant. Organizatorem projektu jest CMI (CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO). 12 września 2020 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się uroczysta inauguracja na której grant odbierał Pan Marek Filipowski.

To projekt, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Uczestnicząc w projekcie nauczyciel i uczniowie zwiększą swoją wiedzę z zakresu:

  • matematycznych podstaw algorytmiki,
  • języka programowania,
  • narzędzi programistycznych,
  • tworzenia algorytmów oraz ich analizowania, implementowania oraz testowania.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju( Politechnik: Łódzkiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Gdańskiej i Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie).. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach w formie kółka.