„100 budek dla zwierząt od przyrodnika na 100-lecie Ekonomika”

W ramach Jubileuszu 100 – lecia „Ekonomika”, zapraszamy do udziału w akcji pod hasłem „100 BUDEK DLA ZWIERZĄT OD PRZYRODNIKA NA 100-LECIE EKONOMIKA”, celem której będzie samodzielne wykonanie, przy współpracy rodzica/opiekuna, budek dla nietoperzy i jerzyków.

Instrukcję poprawnie wykonanej budki znajdziecie na stronach internetowych:

Warto się również zapoznać z zaletami obecności tych zwierząt żyjących wśród mieszkańców wsi i miast.

Za udział i aktywność ucznia w akcji przewidziane są oceny z biologii, przyrody lub geografii.

Zgłoszenie proszę wysyłać do koordynatora – pana Waldemara Kobylarza, przez e-dziennik