Zapraszamy na szkolny konkurs „ŚW. JAN PAWEŁ II – NASZ RODAK, PAPIEŻ, AUTORYTET…”

ZAPRASZAMY NA SZKOLNY KONKURS „ŚW. JAN PAWEŁ II – NASZ RODAK, PAPIEŻ, AUTORYTET…”

Konkurs odbędzie się 16.10.2020r. o godz. 9.50 w czytelni biblioteki szkolnej.

Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

REGULAMIN KONKURSU „ŚW. JAN PAWEŁ II – NASZ RODAK, PAPIEŻ, AUTORYTET…”

 1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu edukacyjnego pt. „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs: Barbara Ogórek, Dorota Czarny, Anna Matelak-Peterman, Renata Turczyn.

 1. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas I-IV Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

 1. Cele konkursu:
 • pogłębianie wiedzy na temat życia Jana Pawła II;
 • budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Papieża – Polaka;
 • pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie nauki Jana Pawła II.
 1.  Zakres wiedzy:
  1. Życie przed wyborem na papieża;
  2. Pontyfikat Jana Pawła II;
  3. Choroba i śmierć. 
 1. Termin i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się 16 października 2020r. o godz. 9.50 w czytelni biblioteki szkolnej.

 1. Przebieg konkursu:
 • Uczestnicy konkursu udzielają prawidłowej odpowiedzi na pytania.
 • Po sprawdzeniu prac konkursowych Komisja wyłoni laureatów konkursu.
 • Po zakończeniu i rozstrzygnięciu konkursu uczniowie otrzymają oceny z religii i dyplomy.
 1.  Bibliografia:
  1. Korbyś Ireneusz, Wszystko o Światowych Dniach Młodzieży. Częstochowa 2016, s. 31.
  2. 2. List do młodych całego świata Parati Semper Ojca świętego Jana Pawła II – z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży.
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Paweł_II.