Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje dotyczące realizacji projektu PO WER pt. „Mobilność międzynarodowa szansą na rozwój kompetencji uczniów”

W związku z przedłużeniem realizacji projektu pt. „Mobilność międzynarodowa szansą na rozwój kompetencji uczniów” o 6 miesięcy, tj. do 31 marca 2022r., zmienił się termin wyjazdu na praktyki zawodowe do Grecji. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną zakładamy termin odbycia praktyk na 4 – 15 października 2021r. plus dodatkowe 2 dni na podróż (3 i 16 października).

Zgodnie z regulaminem projektu wszyscy jego uczestnicy zobowiązani są odbyć zajęcia przygotowawcze z następujących zagadnień:

1)      język angielski zawodowy                                          – 30 godzin;

2)      przygotowanie pedagogiczne                                   – 8 godzin;

3)      przygotowanie kulturowe                                         – 8 godzin;

4)      przygotowanie organizacyjne                                  – 5 godzin;

5)      przygotowanie zawodowe                                         – 10 godzin.

Harmonogram zajęć przygotowawczych zostanie opracowany wkrótce. Część zajęć odbędzie się w czerwcu, pozostałe są planowane na wrzesień i być może koniec sierpnia bieżącego roku.

W przypadku ewentualnych pytań, proszę je kierować na adres [email protected] lub [email protected]