Konkurs „Dobry uczeń – Dobra szkoła” w roku szkolnym 2021/2022

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu na najwyższą średnią ocen.

Celem  konkursu „Dobry uczeń – Dobra szkoła” jest wyłonienie uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu o najwyższej średniej ocen, którzy w roku szkolnym 2021/2022, w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, osiągną średnią ocen powyżej 5.0 (z wyłączeniem 5.0). W przypadku zakwalifikowania kilku osób, zostanie wylosowana nagroda główna. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie  konkursu „Dobry uczeń – Dobra szkoła” zamieszczonym na stronie szkoły.

Dla przypomnienia, nagrodą główną jest KURS PRAWA JAZDY ufundowany przez sponsora Pana Andrzeja Truska  –  właściciela  Ośrodka Szkolenia Kierowców „Dobra Szkoła”. Każdy z naszych uczniów może być zwycięzcą!!!

Zachęcamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu do udziału w konkursie.

dobry uczen dobra szkola 2021