Zapraszamy na III edycję konkursu na limeryk w języku angielskim „Limericks For Fun”

CO MUSISZ ZROBIĆ?

Wyślij JEDEN limeryk w języku angielskim w terminie do 15.04.2022 na adres mailowy organizatorów:

Temat konkursowy tej edycji to : „Feelings”

Upewnij się, że zgłoszenie zostało przyjęte – otrzymasz mail zwrotny.

W terminie do 17.04.2022 komisja konkursowa wybierze najlepsze, zgodne z formą i tematyką limeryki.

NAGRODY:

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny celujące z języka angielskiego, a prace wyróżnione – cząstkowe oceny bardzo dobre z języka angielskiego. Dodatkowo prace zostaną opublikowane na stronie Szkoły.

Czym jest limeryk?

Limeryk jest to zabawny, absurdalny, często frywolny utwór poetycki napisany w sposób następujący: spośród pięciu wersów limeryku, dwa pierwsze oraz ostatni rymują się (aabba) i mają jednakową liczbę sylab akcentowanych.

W poprzedniej edycji konkursu wygrał Miłosz Obszyński limerykiem na temat „In free time…” :

In my free time I want to dance
Like it’s a beautiful romance.
Working it’s a crime,
I need more free time!
I want to fly with you to France.

Przykłady limeryków w języku angielskim:

„There was an Old Man with a beard
Who said, „It is just as I feared!
Two Owls and a Hen,
Four Larks and a Wren,
Have all built their nests in my beard!”

„There was an odd fellow named Gus,
When travelling he made such a fuss.
He was banned from the train,
Not allowed on a plane,
And now travels only by bus.”

„God’s plan made a hopeful beginning.
But man spoiled his chances by sinning.
We trust that the story
Will end in God’s glory,
But at present the other side’s winning.”

„There once was a wonderful star
Who thought she would go very far
Until she fell down
And looked like a clown
She knew she would never go far.

Zapraszamy do udziału!!!

REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „LIMERICKS FOR FUN” DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W ZAMOŚCIU

1. Cele konkursu:

  • rozbudzanie w uczniach zainteresowania językiem angielskim;

  • rozwijanie umiejętności językowych;

  • popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży;

  • aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach;

  • rozwijanie umiejętności twórczych uczniów zainteresowanych tworzeniem poezji.

2. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

3. Założenia konkursu.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

4. Miejsce i termin przeprowadzenia konkursu.

Konkurs odbywa się drogą mailową. Termin przeprowadzenia konkursu to 15.03- 15.04.2022.

5. Zasady udziału w konkursie.

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są wysłać do nauczycieli języka angielskiego (Pani Magdaleny Bajaki i Pani Klaudii Duszejko) w terminie do 15  kwietnia 2022 roku jeden tekst literacki w formie limeryku o tematyce ” Feelings”

 6. Forma i przebieg konkursu.

nadesłanych w terminie poprawnych prac organizatorzy konkursu wytypują limeryki spełniające wymagania formy i treści, następnie, w terminie do 17.04.2021, wyłonią najciekawsze prace. Osoby nagrodzone otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Regulamin Konkursu opracowały:

Magdalena Bajaka

Klaudia Duszejko