Ciao Italia! Obserwacja pracy i kurs metodyczny kadry kierowniczej i nauczycieli kształcenia zawodowego ZSP Nr 1 w ramach Akredytacji Erasmus+ na lata 2021-2027.

 

W dniach 01 – 05 sierpnia 2022r. siedmioro członków kadry kierowniczej oraz nauczycieli kształcenia zawodowego podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe, językowe, społeczne i kulturowe w Martina Franca we Włoszech. Wyjazd był możliwy dzięki Akredytacji Erasmus+ na lata 2021-2027 uzyskanej przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. Został w pełni sfinansowany w ramach Projektu nr 1 ze środków Unii Europejskiej zgodnie z umową finansową nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000021108. Instytucją przyjmującą była Cultura e Dintorni, która będzie naszym partnerem podczas realizacji kolejnych projektów w ramach Akredytacji Erasmus+.

Podczas pięciu dni mobilności jej uczestnicy połączyli przyjemne z pożytecznym i maksymalnie wykorzystali czas przeznaczony na pobyt. Część zajęć polegała na obserwacji pracy poszczególnych działów organizacji przyjmującej tożsamych z ich dziedzinami nauczania. Dwie osoby przyglądało się pracy wydziału finansowego, po jednej obserwowało pracę pionu hotelowego, informatycznego oraz zarządzania firmą; dwie pozostałe obserwowały zajęcia z języka angielskiego ogólnego oraz zawodowego prowadzone przez lektorów i trenerów organizacji przyjmującej. Druga część zajęć to kurs metodyczny pt. Team Building, podczas którego członkowie kadry kierowniczej i nauczyciele kształcenia zawodowego poznawali techniki pracy w zespole oraz zasady budowania pracy zespołowej. Wiedza i kompetencje zdobyte podczas tego szkolenia są tak cenne, atrakcyjne i nowatorskie, że z pewnością zostaną wykorzystane przez uczestników podczas ich pracy zawodowej jak również będą przekazane członkom Rady Pedagogicznej zsp Nr 1 w celu rozbudowania ich warsztatu pracy.

Poza częścią merytoryczną mobilności czas spędzony po obserwacji pracy instytucji przyjmującej oraz odbyciu kursu metodycznego przeznaczony był na realizację paragramu kulturowego. Uczestnicy mobilności popołudniami odbywali wycieczki do pobliskich miast i miasteczek malowniczo położonych nad Adriatykiem – Monopoli, Polignanio a Mare, Torre Cane, Matera, Lecce i Otranto . Na szczególną uwagę zasługuje również wycieczka do Alberobello, gdzie można było podziwiać specyficzną architekturę dla tego regionu w postaci tzw. trulli – domków z dachami w kształcie stożka. Każdy spędzony dzień kończył się obiadokolacją, podczas której uczestnicy mieli okazję spróbować i delektować się specjałami miejscowej kuchni: spaghetti z mulami, lasagne, orechiette ze świeżymi pomidorami i inne.

Uczestnicy mobilności powrócili do Polski zadowoleni, pełni nowych pomysłów i idei na wdrażanie nowej wiedzy i kompetencji w swojej pracy już od nowego roku szkolnego. Oferta, jaką przedstawiła Cultura e Dintorni jest bardzo atrakcyjna, na tyle atrakcyjna, że podczas realizacji kolejnego projektu w ramach Akredytacji Erasmus+ będziemy chcieli w przyszłym roku wysłać na praktyki i staże zawodowe uczniów ZSP Nr 1.