Walenty Wańkowicz, "Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale", 1828 r.

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie „Wokół romantyzmu”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE

„WOKÓŁ ROMANTYZMU”

Konkurs odbędzie się 18.10.2022r. o godz. 10.45 w czytelni biblioteki szkolnej.


Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

REGULAMIN KONKURSU

„WOKÓŁ ROMANTYZMU”

 1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu edukacyjnego pt. „Rok romantyzmu polskiego”.

Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs: Barbara Ogórek, Dorota Czarny, Agnieszka Puchacz, Katarzyna Wójtowicz-Borodziuk.

 1. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas I-IV Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

 1. Cele konkursu:
 • zachęcenie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji na temat życia i twórczości przedstawicieli epoki romantyzmu;
 • włączenie się w obchody Roku romantyzmu polskiego;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i ukierunkowanie poszukiwań czytelniczych poprzez obcowanie z literaturą.
 1. 4. Termin i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się 18 października 2022r. o godz. 10.45 w czytelni biblioteki szkolnej.

 1. Przebieg konkursu:
 • Uczestnicy konkursu udzielają prawidłowej odpowiedzi na pytania.
 • Po sprawdzeniu prac konkursowych Komisja wyłoni laureatów konkursu.
 • Po zakończeniu i rozstrzygnięciu konkursu uczniowie otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.