Międzyszkolny konkurs „Wiedza o regionie” 2023

Organizatorzy konkursu zapraszają wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie pt. „Wiedza o regionie”. Etap szkolny odbędzie się 17-03-2023r, w siedzibie naszej szkoły.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja historii, tradycji i kultury regionu, rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny, turystyką i rekreacją. Patronat medialny sprawuje „Kronika Tygodnia”.

Głównym sponsorem nagród jest Wydział Turystyki i Promocji  Urzędu Miasta Zamość.

Celem konkursu jest:

  1. propagowanie turystyki wśród młodzieży szkolnej,
  2. popularyzacja historii, tradycji i kultury regionu,
  3. rozwijanie zainteresowania turystyką i rekreacją,
  4. pogłębienie wiedzy i umiejętności geograficznych i turystyczno-krajoznawczych,
  5. popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny,
  6. dbałość o zdrowy styl życia, zachęcanie do aktywności turystycznej,
  7. stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy o regionie.

Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w w/w konkursie, proszone są o zgłoszenie się w terminie do dnia 10-03-2023r. do Pana Zenona Ważnego.

Regulamin konkursu dostępnym na stronie internetowej szkoły www.ekonomikzamosc.pl

Serdecznie zapraszamy

     ORGANIZATORZY

 

Regulamin-Konkursu-23b