Logo Moje Miasto Bez Elektrośmiec

Zbiórka Elektrośmieci w Ekonomiku

  • W ostatnim czasie w naszej szkole pojawiły się pojemniki, do których można wrzucać elektrośmieci oraz pudełka na zużyte baterie. Nasza Szkoła przystąpiła do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, który powstał w roku 2011 z inicjatywy ElektroEko. W pierwszym etapie obejmował działania lokalne, na terenie Warszawy, ale już w kolejnym roku osiągnął zasięg ogólnopolski z bardzo dużym zainteresowaniem szkół działaniami edukacji ekologicznej. Program działa nieprzerwanie i ma na celu szeroko pojętą edukację dzieci i ich rodzin z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz ze zużytymi bateriami.

Zachęcamy całą społeczność Ekonomika do włączenia się w akcję. Za udział w programie istnieje możliwość wyposażania placówek w nowoczesne pomoce i wyposażenie sal w ramach autorskiego Funduszu Oświatowego. Zbiórka trwa do czerwca 2023 roku.