szkola innowacji 2023 05

Lider Innowacji 2023

W dniu 21 kwietnia br. przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystej gali podsumowującej XI edycję projektu „Szkoła Innowacji” organizowanego przez Lubelską Akademię WSEI. Celem tej inicjatywy jest wyróżnienie szkół z woj. lubelskiego charakteryzujących się innowacyjnymi rozwiązaniami, realizujących nowatorskie pomysły oraz wspierających edukację praktyczną dla rynku pracy. Tytuł „Lider

Innowacji” przyznawany jest w siedmiu kategoriach:
1. „Szkoła – Lider Innowacji”;
2. „Innowacyjna Inicjatywa”;
3. „Dyrektor – Lider Innowacji”;
4. „Nauczyciel – Lider Innowacji”;
5. „Innowacyjna Biblioteka”;
6. „Uczeń – Lider Innowacji”;
7. „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”.

Pani Sylwia Horoszkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu otrzymała zaszczytny tytuł „Dyrektor – Lider Innowacji”, w imieniu której to prestiżowe wyróżnienie odebrał Pan Łukasz Kołodziejczyk – wicedyrektor ZSP Nr 1. Biblioteka szkolna również została uhonorowana odbierając tytuł „Innowacyjna Biblioteka”. Na ręce Pani Barbary Ogórek, nauczyciela bibliotekarza, oprócz statuetki i pamiątkowego dyplomu, przekazana została drukarka 3D.

Patronat Honorowy nad tym przedsięwzięciem sprawuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Lublin.