IMG 1766

Podsumowanie wyników Konkursu „Wiedzy o regionie”

wiedza o regionie 2023b

Dnia 27 kwietnia 2023 roku w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu odbył się Międzyszkolny Konkursu „Wiedzy o regionie” – etap regionalny.

Celem konkursu było:

 1. propagowanie turystyki wśród młodzieży szkolnej,
 2. popularyzacja historii, tradycji i kultury regionu,
 3. rozwijanie zainteresowania turystyką i rekreacją,
 4. pogłębienie wiedzy i umiejętności geograficznych i turystyczno-krajoznawczych,
 5. popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny,
 6. dbałość o zdrowy styl życia, zachęcanie do aktywności turystycznej,
 7. stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy o regionie.

Konkurs był organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka.
Patronat Medialny sprawowała „Kronika Tygodnia”, Portal Akademicki „Skafander”.

W etapie regionalnym udział wzięli przedstawiciele z następujących szkół:

 1. Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie,
 2. Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,
 4. Szkoły Podstawowej w Cześnikach,
 5. II LO Zamość im. M. Konopnickiej
 6. Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu,
 7. Technikum New Technology w Zamościu,
 8. Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość im. Powstania Zamojskiego,
 9. Szkoły Podstawowej im. Jana Króla  w Nieliszu,
 10. Szkoły Podstawowej w Sulmicach
 11. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

Ogółem w  konkursie uczestniczyło 161 uczniów. Jury oceniło poziom wiedzy uczestników jako wysoki i postanowiło przyznać następujące miejsca:

I miejsce ex aequo:

 • Noemi Blicharz – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych Bernarda Morando w Zamościu,
 • Dawid Cięciera – II LO Zamość M. Konopnickiej w Zamościu,

III miejsce – Weronika Morokiszka  – Technikum New Technology w Zamościu.

Jury oceniło poziom wiedzy uczestników jako wysoki i dość wyrównany.

Sponsorami nagród i upominków byli:

 • Wydział Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość,
 • Organizacja Międzyszkolna NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty w Zamościu,
 • Kronika Tygodnia,
 • Portal Akademicki „Skafander”,
 • Zarząd PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
 • Filia COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń Zamość,
 • PSS Społem,
 • Drukarnia ZAMDRUK Skokówka,
 • Drut S.C. PW Renata i Janusz Gęśla,
 • Gmina Adamów,
 • Gmina Radecznica,
 • Urząd Miasta i Gminy w Józefowie,
 • Urząd Miejski w Zwierzyńcu,
 • Urząd Gminy Stary Zamość.

Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, życzą dalszych sukcesów i zapraszają do udziału w kolejnej edycji. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.