4112.jpg 1920x900 q85 crop subsampling 2 upscale

Majowe Święta

W pierwszych dniach maja, co roku obchodzimy ważne święta państwowe. Warto przypomnieć, na pamiątkę jakich wydarzeń zostały one wprowadzone.

1 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, ustanowiony w 1889 r. na kongresie II Międzynarodówki Socjalistycznej w Paryżu. Dzień ten został wybrany przez ruch związkowy dla upamiętnienia strajku robotników w Chicago z 1886 r., który przerodził się w manifestacje brutalnie tłumione przez policję. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Dzień Flagi jako święto państwowe został ustanowiony w 2004 roku. Historycznie nawiązuje do faktu, że właśnie 2 maja 1945 r.  polscy żołnierze, zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec, zawiesili biało-czerwoną flagę na Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa.

Jednym z najważniejszych świąt majowych jest Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 maja wprowadziła monteskiuszowski trójpodział władzy, zniosła liberum veto i wolną elekcję, przyznała mieszczanom wpływ na ustawodawstwo, a chłopów uznał za integralną część narodu. Mimo, że interwencja militarna Rosji udaremniła wielką reformę Rzeczypospolitej, Konstytucja stała się symbolem wielkich dokonań politycznych i dziedzictwem dla przyszłych pokoleń Polaków. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została uznana za święto państwowe w 1919 roku, jednak w okresie PRL-u święto zostało zniesione. Dzień 3 maja jako Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono w wolnej Polsce ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.

Foto: wojsko polskie. pl