Szkolenie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie na starcie z Ekonomikiem – od marzeń do biznesu”

ZAPRASZAMY 

Uczniów klas I – IV ZSP nr 1  w Zamościu
oraz
Nauczycieli przedmiotów zawodowych/doradców zawodowych ZSP nr 1 w Zamościu
 do udziału w projekcie „Wsparcie na starcie z Ekonomikiem – od marzeń do biznesu”

 

Celem projektu jest:

wzrost  i wzmacnianie zainteresowań postawami przedsiębiorczymi w zakresie kreowania pomysłów biznesowych wśród uczniów lokalnych zamojskich szkół podstawowych, uczniów  i  nauczycieli ZSP Nr 1 w Zamościu  poprzez:

  • wzrost zainteresowania uczniów ZSP Nr 1 w Zamościu możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym wskazania możliwości doskonalenia kompetencji i przygotowania młodych ludzi do lepszego wejścia na rynek pracy
  • podniesienie umiejętności rozwijania własnych kompetencji nauczycielskich przez pogłębianie wiedzy na temat zakładania firm i umiejętności korzystania z  narzędzi  do  wprowadzania pomysłów biznesowych celem wzbogacania oferty zajęć skierowanych do młodzieży na temat rozpoczynania działalności i zwiększania motywacji nauczycieli do zakorzenienia aktywnych form przedsiębiorczości w praktyce nauczania
  • przyrost zainteresowań w zakresie przedsiębiorczości wśród uczniów lokalnych szkół podstawowych rozumianej jako myślenie i działania przedsiębiorcze dotyczące rozpoczynania działalności w celu przygotowania uczniów od najmłodszych lat do  sprostania wyzwaniom współczesnego świata

Czas trwania projektu: 10.11.2023 r. – 29.02.2024 r.

Działania projektowe:

I etap – warsztaty:

  • dla uczniów– „Od marzeń do biznesu”– 26 godzinne praktyczne zajęcia dla 18 uczniów
  • dla nauczycieli „Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej droga do sukcesu ucznia”  21 godzinne praktyczne  zajęcia dla 9 nauczycieli

prowadzone przez eksperta – przedsiębiorcę panią Aleksandrę Proksa-Bielawa.

II etap – konkurs: „Od marzeń do biznesu”
działania skierowane do 18 uczniów ZSP Nr 1, 9 nauczycieli ZSP Nr 1 oraz 30 uczniów szkół podstawowych z Miasta Zamość

  • nagrody dla 3 pierwszych zespołów (uczniów ZSP Nr 1 w Zamościu) z najwyższymi wynikami  (I zespół –karta podarunkowa 250 zł/ dla uczestnika, II zespół  – karta podarunkowa 200 zł/ dla uczestnika ,  III zespół  – karta podarunkowa 150 zł/ dla uczestnika).
  • nagroda publiczności – dla jednego zespołu (uczniów ZSP Nr 1 w Zamościu) bon o wartości 100 zł z przeznaczeniem na wyjcie członków zespołu do kina / pizzerni

 Rekrutacja:

Uczestnik – uczeń zgłasza chęć udziału w projekcie poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego załącznik nr 1, a w przypadku ucznia niepełnoletniego także zgody rodziców/  opiekunów prawnych, następnie przekazuje wypełnione i podpisane dokumenty  do Sekretariatu Szkoły do 20  listopada 2023 r.

Uczestnik – nauczyciel zgłasza chęć udziału w projekcie poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego załącznik nr 2, następnie przekazuje wypełnione i podpisane dokumenty  do Sekretariatu Szkoły do 20  listopada 2023 r.

Pliki do pobrania:

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”. Realizatorem projektu jest  Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika w Zamościu, a  Partnerami  projektu są: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu oraz przedsiębiorca Aleksandra Proksa-Bielawa.