ZHP

ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 100 000 członków, organizacją wychowawczą. Od ponad stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy poprzez tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

W naszej Szkole ZHP ma również swoją historię. Przez wiele lat uczniowie zapisywali się na kartach tej historii poprzez działania w drużynach. Z racji wieku były to Drużyny Wędrownicze. Od roku 2011 do roku 2019 istniała Drużyna Wędrownicza „Ananke” 

Od roku szkolnego 2022/2023 działamy jako nowa 18. Drużyna Wędrownicza „ Zorza”.

Dewiza Wędrownicza, którą się kierujemy brzmi:

Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj.

 Być wędrownikiem to niemała sztuka, i dostępna tylko dla tych, którzy posiadają prawdziwie harcerską postawę. Wędrownikowi nie wystarcza znajomość miejsca zamieszkania, jego ciekawi świat. Wędrownik, patrząc w swą przyszłość, pragnie odnaleźć własną ścieżkę. Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie kilometrów czy wytrwałość fizyczna. To sztuka wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy otwarte, to tajemnica współodczuwania przyrody i człowieka. Wędrówką nie będzie przyspieszony tupot nóg, nadmiar krzykliwego humoru, lecz właśnie cisza wśród ciszy lasu, skupienie wobec wschodów czy zachodów słońca. Tą przynależność do świata i natury wędrownik łatwo odszuka w sobie.