Wyjazd na szkolenie zawodowe do Niemiec

W dniach 28 stycznia 2018 – 10 lutego 2018 grupa  uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  w Zamościu kształcących się w zawodzie technik informatyk wyjedzie do Drezna (Niemcy) by doskonalić swoje umiejętności zawodowe i językowe, poznawać nowe technologie, zdobyć certyfikat w trakcie dwutygodniowego bezpłatnego szkolenia.

Wyjazd na szkolenie zawodowe do Niemiec odbędzie  się w ramach Projektu  „Nowe kompetencje i umiejętności warunkiem dobrego startu zawodowego na europejskim rynku pracy” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Przyznane fundusze to pokrycie kosztów związanych z  przygotowaniem kulturowym, pedagogicznym, językowym, transportem, ubezpieczeniem, zakwaterowaniem, kieszonkowe oraz udział w uczniów w życiu kulturowym  w Dreźnie.

Na zagraniczne szkolenie do Drezna wyjedzie 22 uczniów. Na miejscu z uczniami będą obecni opiekunowie, których zadaniem będzie monitorowanie przebiegu szkolenia, pomoc w adaptacji w międzykulturowym środowisku i opieka nad nimi.

Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczestników stażu umiejętności i kompetencji zawodowych dostosowanych do wymagań na europejskim rynku pracy. Jego realizacja odbędzie się poprzez:

  • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników projektu,
  • nabycie kwalifikacji, kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
  • nabycie przez uczestników nowej wiedzy teoretycznej,
  • wzmocnienie, wysoko cenionej przez pracodawców, umiejętności posługiwania się językiem obcym,
  • wzmocnienie pewności siebie pozwalającej na swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym ale i na europejskim rynku pracy,
  • podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego ;
  • wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym;
  • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju partnerskiego (Niemcy).

Poza czysto zawodowymi korzyściami, wyjazd jest także świetną okazją do poznania kultury, historii, zabytków oraz atrakcji turystycznych odwiedzanego miasta. Mamy nadzieję, że będzie to doskonałe połączenie zdobywania nowych doświadczeń i wypoczynku.