Historyczno – patriotyczna Gra Miejska w Zamościu

W dniu 24 października 2019r. 10 uczennic klasy 2at, kształcących się w zawodzie technik ekonomista, wzięło  udział w historyczno – patriotycznej Grze Miejskiej w Zamościu.

To już druga impreza w ramach Projektu „Aktywna młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu. Celem projektu jest wspieranie oraz integrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym poprzez działania edukacyjno-integracyjne oraz wspólne spędzanie czasu wolnego. Tym razem nasi uczniowie wraz z opiekunami oraz z innymi uczestnikami projektu poznawali historię
i topografię najstarszych dzielnic Zamościa. Podzieleni na zespoły, zdobywali kolejno wyznaczone punkty na mapie Starego Miasta oraz  rozwiązywali zagadki, by finalnie spotkać się w Spółdzielni Socjalnej „Sami Swoi” na podsumowaniu zabawy.

Na zakończenie  uczestnicy  zostali zaproszeni na obiad, a następnie zwiedzili Muzeum PRL.