Olimpiada PCK

XXVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniu 10.12.2019r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu odbyła się XXVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Celem olimpiady było:

  • wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie;
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia;
  • rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
  • inspirowanie młodzieży do podejmowania różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Do olimpiady przystąpiło 50 uczniów z klas: 1ct, 1dt, 1ft, 1g, 1gt, 2at i 3at.

Komisja konkursowa w składzie:

Anna Agłuszewicz – nauczyciel, opiekun PCK,

Renata Rochowiak – nauczyciel, opiekun PCK,

Barbara Ogórek – nauczyciel bibliotekarz, opiekun PCK,

po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce:

Paulina Krupa 1g

Krystian Kapłon 1gt

Wojciech Kostrubiec 1ft

II miejsce:

Krystian Palonka 3at

Julia Oberda 3at

11 grudnia 2019r. przeprowadzono dogrywkę  pomiędzy Pauliną Krupą, Krystianem Kapłonem a Wojciechem Kostrubcem  w celu wyłonienia najlepszego ucznia do etapu rejonowego. 13 grudnia 2019r. naszą Szkołę reprezentował będzie Wojciech Kostrubiec 1ft.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie  dziękujemy i gratulujemy.