Betlejemskie Światełko Pokoju 2019

W dniach 13-15 grudnia 2019r. w Zakopanem nasza szkolna 24 Drużyna Wędrownicza ZHP „ANANKE” uczestniczyła w przekazaniu Światełka Pokoju, które harcerze z Polski otrzymują od skautów ze Słowacji.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie transportują do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miast i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycyjnie  ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

W Zamościu delegacja harcerek i harcerzy dzieli się Betlejemskim Światłem Pokoju z prezydentem i mieszkańcami miasta Zamościa. 19 grudnia 2019 r. harcerze przekazali światełko w Kościele Św. Katarzyny Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Marianowi Rojkowi pasterzowi Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. My, harcerze, roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go poza granice Polski, pełnimy służbę, ulepszamy świat. Działając w swoim mieście, pokazujemy, co oznacza niesienie pokoju oraz idei braterstwa.

« z 2 »