Lekcja w kinie

Dnia 28 listopada 2022 r.,  w 80 rocznicę pacyfikacji Zamojszczyzny, w Centrum Kultury Filmowej odbył się specjalny seans filmowy z cyklu „Tryptyk Zamojski” prezentujący historię wysiedleń.  Uczniowie z klas 4ft, 4a, 3c, 1a, 1e obejrzeli dwie części cyklu, zatytułowane „Dzieci Zamojszczyzny” oraz „ Róża  i Jan”. Pierwsza cześć filmu przybliża założenia niemieckiego Generalnego Planu Wschodniego, zgodnie z którym Zamojszczyzna została wybrana na  pierwszy teren osadniczym. O swoich dramatycznych przeżyciach opowiadają uczestnicy i ostatni żyjący świadkowie tamtych dni. Większość z nich była wtedy jeszcze dziećmi. Druga część, która powstała w oparciu o wywiad z ordynatem Janem Zamoyskim przedstawia wyjątkową postać żony ordynata – Różę Zamoyską i jej rolę w ratowaniu  polskich dzieci.

Możliwość wysłuchania wzruszających opowieści bohaterów Tryptyku Zamojskiego to niezwykła lekcja historii, która zmusza do refleksji nad cierpieniem, jakie wojna sprowadza na cywilne ofiary. Z drugiej strony przypomina nam, jak wielką wartością jest pokój.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Marta Halinowska, Renata Banicka, Barbara Ogórek, Katarzyna Wajszczuk, Katarzyna Szwec, Krzysztof Siek.