20-lecie Zamojskiego Centrum Wolontariatu

14 grudnia 2022 r. wyróżnione wolontariuszki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu pod opieką koordynatorek – Pani Magdaleny Bajaka i Pani Katarzyny Czarnowskiej wzięły udział w uroczystej Gali Wolontariatu 2022. Wydarzenie odbyło się z okazji jubileuszu 20 lecia Zamojskiego Centrum Wolontariatu w Zamościu. Pani Prezes – Ewa Szczepańska oraz Wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu – Pani Krystyna Rybińska-Smyk życzyły sobie i każdemu, by wokół nie brakowało ludzi dobrej woli chętnych nieść pomoc.

Wyróżnieniami i nagrodami zostali uhonorowani najaktywniejsi wolontariusze oraz koordynatorzy Szkolnych Klubów Wolontariusza z zamojskich i powiatowych instytucji edukacyjnych. Za działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza wyróżnienie z rąk Pani Krystyny Rybińskiej Smyk i Pani Ewy Szczepańskiej odebrały koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariusza – Pani Magdalena Bajaka i Pani Katarzyna Czarnowska. Szczególne podziękowania skierowane były również do Pani Kingi Nowickiej, której uczniowie  kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej z klas 4et i 2e wykonali logotypy na Jubileusz 20 – lecia Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Zwycięski projekt uczennicy Patrycji Kiecanz klasy 4et, znalazł się na wszystkich materiałach reklamowo – jubileuszowych, m. in podziękowanach, dyplomomach, plakatach oraz zaproszeniach. Uświetniły one uroczystość 20-lecia Zamojskiego CentrumWolontariatu.

Wśród nagrodzonych wolontariuszy Zespołu Szkól Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu były: Julia Żyradzka (4e), Paulina Romańczuk (4e), Nikola Kobylarz (2e), Weronika Jonas (2e), które otrzymały nagrodę Prezydenta Miasta Zamość za całokształt pracy w Szkolnym Klubie Wolontariusza.

Fundatorami nagród było Zamojskie Centrum Wolontariatu i Prezydent Miasta Zamość.