Wachlarz kompetencji zawodowych

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe
Tytuł projektu: Wachlarz kompetencji zawodowych
Okres realizacji projektu: od: 2017-09-01 do: 2019-08-31

Zakres interwencji (dominujący): Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Wnioskodawca: Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Cele szczegółowe: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.

Przewidziane do realizacji zajęcia/szkolenia:

 • (Technik ekonomista) Podatki dochodowe i składki w działaln. przedsięb.
 • (Technik ekonomista) Certyfik. szkolenie z zakresu obsługi programu finansowo-księgowego
 • (Technik handlowiec) e–commerce dla młodego handlowca w poważnym biznesie
 • (Technik hotelarstwa) Kurs baristyczny
 • (Technik hotelarstwa) Kurs Carwingu
 • (Technik fotografii i multimediów) Warsztaty z fotografii analogowej
 • (Technik informatyk) Kurs programowania w javie
 • (Technik usług fryzjerskich) Innowacyjne techniki koloryzacji w połączeniu z najnowszymi technikami strzyżenia
 • (Technik usług fryzjerskich)Wizaż i trendy w makijażu oraz stylizacja paznokci
 • (Technik grafiki i poligrafii cyfrowej) Montaż i postprodukcja filmowa
 • (Technik logistyk) Szkolenia dla uczniów kierunku logistyka (Transport Żywych Zwierząt- 12h, Transport towarów łatwo psujących-8h, Odpowiedzialność przewoźnika/spedytora-8h, Warunki dostaw INCOTERMS 2010 (International Commercial Terms) -8h, Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu towarów -8h, Ubezpieczenia Cargo - 8h, Szkolenie z transportu towarów niebezpiecznych drogą lądową ADR-8h, Podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem w branży TSL -15h, Zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie lotniczym,drogowym/kombinowanym-30h, Bezpieczny łańcuch dostaw w transporcie towarów-30h, Technologia procesu transportowego z uwzględnieniem środków ochrony-30h, Operator drona-22h)

W dodatkowych stażach zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami, wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego udział weźmie łącznie 220 uczniów, w wymiarze 150h/os. Stażysta otrzyma: stypendium stażowe, zwrot kosztów przejazdu, kosztu zakwaterowania, kosztu badań lekarskich, ubezpieczenie, ewentualną wymaganą odzież ochronną i inne.

Dokumenty do pobrania: