Zaświadczenia lekarskie i ze szkoleń BHP

Zaświadczenia lekarskie i ze szkoleń BHP

Osoby, które nie oddały jeszcze zaświadczeń lekarskich (z badań w dniu 29.06) proszone są o dostarczenie ich do szkoły.

W dniu 29.06 odbyło się szkolenie bhp – nie wszyscy otrzymali jeszcze zaświadczenia- prosimy o odbiór w tym tygodniu, odbycie szkolenia stanowiskowego u pracodawcy i zwrot dokumentów do szkoły.