„E-commerce” – innowacyjne szkolenie uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk

W tegoroczne ferie zimowe 22 uczniów Ekonomika nie wypoczywa jak większość uczniów województwa lubelskiego. Są to uczniowie klas 1bt, 2bt, 3bt oraz 4bt kształcący się w zawodzie technik informatyk, którzy od 29 stycznia odbywają zajęcia w ramach szkolenia pt. E-commerce (E-handel) zorganizowanego we współpracy z WBS TRAINING AG. Jest to partner Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu realizujący projekt Nowe kompetencje i umiejętności warunkiem dobrego startu zawodowego na europejskim rynku pracy, w pełni finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt jest realizowany od 01 grudnia 2016 roku i potrwa do 30 04 2018 roku. Szkolenie w Dreźnie to ostatnia mobilność uczniów Ekonomika odbyta w ramach tego projektu.

Podczas dwutygodniowego szkolenia młodzi adepci i adeptki – przyszli technicy informatycy – nabywają nowe kompetencje i umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych dedykowanych handlowi elektronicznemu. Odbywają zajęcia w WBS TRAINING AG pod kierunkiem trenerki, Pani Rubai Hossain, która wdraża ich w zasady tworzenia sklepów internetowych w połączeniu z elementami wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii.

Szkolenie w Dreźnie potrwa do 10 lutego i zakończy się prezentacją kompetencji nabytych przez uczestników.