Poezja

Konkurs recytatorski „W kręgu poezji romantycznej”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE RECYTATORSKIM
„W KRĘGU POEZJI ROMANTYCZNEJ”,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ  27.04.2022R.
O GODZ. 10.45 W CZYTELNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.

  Konkurs organizowany jest w ramach projektu edukacyjnego „Rok Romantyzmu Polskiego”.

 Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu lub w bibliotece szkolnej.

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
,,W KRĘGU POEZJI ROMANTYCZNEJ”

  

 1. Nazwa konkursu:

Konkurs recytatorski  ,,W kręgu poezji romantycznej” organizowany jest w ramach projektu edukacyjnego „Rok Romantyzmu Polskiego”. 

 1. Organizator konkursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.
 1. Cele konkursu:
 • popularyzowanie poezji epoki romantyzmu,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • prezentacja umiejętności uczniów,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
  w Zamościu.
 • Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego wybranego przez uczestnika (czas występu nie może przekroczyć 5 minut).
 1. Przebieg konkursu:

Konkurs odbędzie się 27.04.2022r. w czytelni biblioteki szkolnej o godz.10.45.

 1. Kryteria oceny:
  Komisja dokona oceny według następujących kryteriów:
 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
 • kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).
 1. Nagrody dla laureatów:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz oceny z języka polskiego.

Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wpisane punkty z zachowania.

 

 Regulamin konkursu opracowały:

Barbara Ogórek,

Agnieszka Puchacz,

Katarzyna Wójtowicz-Borodziuk,

Dorota Czarny.