Wolontariat jako główny przejaw indywidualnej i grupowej aktywności obywatelskiej

W dniu 30 września odbyło się spotkanie informacyjno- organizacyjne na temat wolontariatu lokalnego oraz międzynarodowego z Panią Ewą Szczepańską z Zamojskiego Centrum Wolontariatu.

Tematyka spotkania obejmowała zapoznanie z pracą wolontariusza, co  wolontariusz wiedzieć powinien. Młodzież dowiedziała się o podstawowych aspektach prawnych funkcjonowania wolontariatu. Ponad to, przedstawione zostały zasady współpracy poszczególnych placówek z Zamojskim Centrum Wolontariatu. Spotkanie koordynowały opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariusza ( Pani Magdalena Bajaka i Pani Katarzyna Czarnowska).

Osoby chętne do wstąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariusza proszone są o bezpośredni kontakt z koordynatorkami klubu. ZAPRASZAMY.