nbcr

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Informacja o realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu

W naszej szkole realizowany jest Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach umowy zawartej pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a  miastem Zamość  reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zamość udzielono wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. W ramach programu uzyskano wsparcie finansowe w wysokości 15000 złotych (suma dotacji to 12000 złotych oraz 3000 złotych to wkład własny szkoły).

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na zakup książek do szkolnej biblioteki, które są nowościami wydawniczymi, w tym książek historycznych oraz lektur szkolnych.

Środki finansowe będą też przeznaczone na realizację działań promujących czytelnictwo, w tym na zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów oraz na działania promujące czytelnictwo, organizację wystaw i konkursów. W sprawie zakupów książek brane są pod uwagę  propozycje wydawnicze oraz sugestie czytelnicze  uczniów i  nauczycieli, za które serdecznie dziękujemy.  Działania promujące czytelnictwo trwać będą do grudnia 2023 roku.