4

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

16 listopada 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, uczelni wyższych, dyrektorzy szkół z terenu województwa lubelskiego oraz nauczyciele i rodzice stypendystów. Nie zabrakło również głównych bohaterów tego wydarzenia – uczniów, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wśród stypendystów Prezesa Rady Ministrów znalazła się uczennica naszej szkoły Michalina Malon z oddziału 3d, której serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.