XX Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w szkolnym etapie Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO PLANETA. Konkurs prowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Katedrą Kształcenia Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Regulamin XX Edycji Konkursu „Eko – Planeta” – znajduje się poniżej:

  1. TEST KONKURSOWY „Żak” – dla uczniów szkół ponadpodstawowych zgodnie z obowiązującym programem nauczania.

– test dotyczy wiadomości z zakresu wiedzy z: przyrody, biologii i ochrony środowiska.

– test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, który składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów).

  1. KONKURS PRACY INDYWIDUALNEJ formie pisemnej(max. 10 kartek, format A4) lub album (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat „Skrzydlaci mieszkańcy mojej okolicy”

Uczniowie, którzy zechcą wziąć udział w szkolnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO PLANETA bardzo proszę o kontakt poprzez wiadomości w e-dzienniku ze Szkolnym Organizatorem Konkursu  – nauczycielem biologii Waldemarem Kobylarzem.

Za udział w konkursie przewidziane są najwyższe oceny za aktywność z biologii, chemii i geografii.

Ostateczny termin zgłoszenia do konkursu do dnia 01 marca 2024 r.

Proszę o zgłoszenia do nauczycieli: Waldemar Kobylarz, Agnieszka Kitka-Nowosadzka, Bożena Szponar, Renata Banicka.

ekoplaneta regulamin 23