Wyróżnienie

Wyróżnienie dla Wiktorii

Wiktoria Bojar, uczennica klasy 3gt, kształcąca się w zawodzie technik logistyk zdobyła wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego Zawodowego pt. „Logistyk, spedytor, informatyk – zawody przyszłości”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. Oprócz Wiktorii, Ekonomik reprezentowały uczennice kształcące się także w zawodzie technik logistyk: Anna Mazurek (klasa 2ft) oraz Małgorzata Bodys (klasa 3gt).

Konkurs polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej dotąd niepublikowanej i nie nagrodzonej w innych konkursach. Prace konkursowe polegały na stworzeniu charakterystyki zawodu, w jakim kształci się uczeń. Zawierały także argumentację, dlaczego uczyć się danego zawodu, perspektyw zatrudnienia oraz rekomendacje po podjęcia nauki w danym zawodzie.

Uczennice pracowały pod kierunkiem Pań Klaudii Duławskiej, Magdaleny Bajaka oraz Pana Mariusza Szczuchniaka.

Zgodnie z regulaminem konkursu, prace naszych uczennic zostały zamieszczone w Internecie pod poniższymi adresami:

1. Wiktoria Bojar: https://www.slideshare.net/VocationalEnglish/wiktoria-bojar

2. Małgorzata Bodys: https://www.slideshare.net/VocationalEnglish/malgorzata-bodys/1

3. Anna Mazurek: https://www.slideshare.net/VocationalEnglish/anna-mazurek-82320352