Jak zostać logistykiem?

Logistyk to w dzisiejszych czasach zawód z przyszłością. Branża TSL (Transport Spedycja Logistyka) to najbardziej rozwinięta i najprężniej rozwijająca się branża na świecie.  Ósmoklasista, który chce być w przyszłości logistykiem ma cztery drogi wyboru: ukończenie szkoły branżowej w zawodzie magazynier logistyk, ukończenie technikum logistycznego, ukończenie innej szkoły średniej i później studiów logistycznych, podjęcie pracy w branży i dokształcanie się na kursach kwalifikacyjnych.

Dlaczego zatem najlepiej wybrać „Ekonomik”?

Nasza szkoła zaczęła kształcić uczniów w zawodzie technik logistyk już w 2008 roku – mamy więc tutaj największe doświadczenie w regionie. W kolejnych latach podjęliśmy współpracę ze Uczelnią Państwową w Zamościu (dawniej PWSZ), która obecnie kształci studentów na kierunku logistyka.

Proponujemy również Ósmoklasistom naukę w zawodzie magazynier logistyk oraz w drugim zawodzie logistycznym jakim jest spedytor.

Logistyka cieszy się dużą popularnością wśród uczniów – każdego roku bardzo dużo uczniów kształci się na tym kierunku. Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię logistyczną, a nauczyciele przedmiotów zawodowych logistycznych z dużym zaangażowaniem prowadzą proces dydaktyczny.

Nasi logistycy  i spedytorzy biorą udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych i olimpiadach ogólnopolskich. Corocznie od 2009 roku nasi uczniowie osiągają sukcesy na szczeblu regionalnym w olimpiadach logistycznych w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno –  Logistycznej, której organizatorem jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jesteśmy jedyną szkołą zawodową z Zamościa, która może pochwalić się finalistami (mamy już uczniów z 8 tytułami finalistów) ogólnopolskich olimpiad.

W tym roku także 3 naszych uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik spedytor jest finalistami w IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej. Uczniowie ci są zwolnieni z egzaminu zawodowego w części pisemnej, otrzymali  pierwszeństwo przy naborze na studia na Uniwersytecie Gdańskim oraz na Wojskowej Akademii Technicznej.

W naszej szkole realizujemy projekty unijne. Uczniowie mają możliwość udziału w szkoleniach z zakresu branży TSL. Wśród bardzo wielu szkoleń dla logistyków są min.: kurs dotyczący obsługi drona, organizacji transportu towarów niebezpiecznych, żywych zwierząt i towarów łatwopsujących się. Po zakończeniu kursu otrzymują certyfikaty od FIATA – międzynarodowego stowarzyszenia przewoźników uznawane na całym świecie. W naszym regionie tylko uczniowie „Ekonomika” mogą pochwalić się tak dużą ilością certyfikatów (15), nawet zawodowi logistycy tyle nie mają. Otwiera im to szeroko drzwi do kariery w tym zawodzie.

Uczelnie zawodowe chętniej przyjmują absolwentów techników, bo oni są już specjalistami i posiadają w swoim zawodzie dużą wiedzę. Technik logistyk według Ram Kwalifikacji w technikum kształcony jest na poziomie studiów licencjackich. Jest to jeden z kilku zaledwie takich zawodów.

Dlaczego zatem warto wybrać kierunek technika logistyka?

Logistyk i spedytor to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Wybierając ten zawód masz  gwarancję pracy. Specjalistów z tej dziedziny potrzebują nie tylko firmy transportowe czy spedycyjne, ale również centra logistyczne, magazyny, sklepy internetowe, firmy kurierskie, lotniska, porty morskie, przedsiębiorstwa produkcyjne, wojsko i wiele innych. Logistycy mogą pracować w wielu branżach. Potrzebni są we wszystkich miejscach, w których odbywa się produkcja i sprzedaż – w budownictwie, energetyce, motoryzacji, elektronice itp.  Logistyk znajduje pracę bez problemu zarówno w Polsce, ale również za granicą, co potwierdzają nasi absolwenci.

ZAPRASZAMY

LOGISTYK-PRACA
Logistyka-warto
Prezentacja-logistyka