3962b

Graficy nagrodzeni w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym

Uczniowie z klas 1e,1h, 2e, 2h, 3e, 5e kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym W świecie zwierząt” organizowanym przez Zoo im. Stefana Millera. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie w formie pracy plastycznej lub graficznej wybranego zwierzaka hodowanego i prezentowanego w zamojskim zoo w jego środowisku naturalnym. Spośród 534 prac nadesłanych na konkurs przez 57 placówek oraz osoby indywidualne komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła następujących autorów w kategorii szkoły ponadpodstawowe:

Prace nagrodzone

Miejsce 1: Wiktoria Bajwoluk, kl. II e,

Miejsce 2: Joanna Jasińska, kl. II e,

Miejsce 3: Julia Bis, kl. III e

Prace wyróżnione

  • Nadia Mazur, kl. I h,
  • Rafał Wróbel, kl. II e,

 Opiekunkami uczniów w konkursie była Pani Kinga Nowicka, Pani Karolina Sierak i Pani Anna Sokół.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i nagrodzonym w konkursie.