Walentynkowy konkurs czytelniczy 2024

Biblioteka szkolna

ogłasza

,,Walentynkowy konkurs czytelniczy’’

 Jeśli lubisz czytać poezję i literaturę piękną  o tematyce miłosnej zgłoś się na konkurs czytelniczy i sprawdź swoją znajomość wątków miłosnych w literaturze.

Konkurs odbędzie się  w dniu 14.02.2024 r. o godzinie 11.40 w bibliotece szkolnej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12.02.2024 r. w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy!

 

REGULAMIN WALENTYNKOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

1. Cele konkursu:

  • propagowanie pięknej poezji i literatury o tematyce miłosnej,
  • kultywowanie tradycji,
  • zachęcanie do czytania literatury pięknej,
  • zwrócenie uwagi na piękny sposób wyrażania uczuć w poezji i literaturze.

2. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

3. Zasady konkursu:

Każdy uczestnik będzie miał za zadanie rozwiązać krótki test.

4. Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 12.02.2024 r. w bibliotece szkolnej.

5. Organizatorzy:

Beata Starszuk-Szczuchniak , Barbara Ogórek.

6. Nagrody:

Jury (w skład komisji wchodzą organizatorzy konkursu) będzie oceniać poprawność odpowiedzi.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie liczby zdobytych punktów (max.18 punktów).
Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą największą liczbę punktów otrzymają dyplomy.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu 19.02.2024 r. o godz. 11.00 w bibliotece szkolnej.